Diensten - Praktijk voor haptotherapie Christa van Wijk

Praktische informatie

Openingstijden

Werkdagen van 12.00 – 18.00 uur

Tarief en afzegging

Een individueel consult kost € 80,- en duurt ongeveer een uur.

Indien je een gemaakte afspraak niet kan nakomen, vraag ik je om dit zo snel mogelijk door te geven. In de tijd die dan vrij komt kan ik een andere cliënt plannen. Als de afmelding in minder dan 24 uur van tevoren gebeurt, kan de afspraak in rekening gebracht worden. Afmelden kun je via de telefoon of email.

Wijze van betaling

Na elke sessie ontvang je een factuur. Deze kun je betalen via sum-up of een overschrijving binnen een betalingstermijn van 14 dagen.
Indien je zorgverzekeraar een vergoedingsregeling heeft in het aanvullende pakket kun je de factuur doorsturen en wordt het deel waar je recht op hebt aan je terugbetaald.

Notabetaling en herinneringsprocedure

Wanneer de factuur niet binnen de termijn van 14 dagen zijn voldaan, wordt er vanaf dat moment een herinnerings-procedure in gang gezet. Indien na de herinneringstermijn van 14 dagen de rekening nog niet is voldaan, dan kan een derde partij ingeschakeld worden om de incasso over te nemen. De kosten hiervan zijn voor de cliënt.

Privacy verklaring

Om te weten wat de regels zijn hoe met je persoonsgegevens wordt omgegaan, zie de pagina Privacy verklaring.

 

Kwaliteitswaarborg

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH is de landelijke beroepsvereniging van geregistreerde GZ-Haptotherapeuten in Nederland. De VVH staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden. Daarom heeft de VVH het Register van GZ-Haptotherapeuten ingesteld om de kwaliteit van haptotherapie, uitgeoefend door de bij haar aangesloten leden, te garanderen. De GZ-Haptotherapeut is werkzaam in de (eerstelijns) gezondheidszorg. Hij/zij heeft na een door het Ministerie van OCW erkende HBO/WO vooropleiding gezondheidszorg/welzijnszorg een door de VVH geaccrediteerde en SPHBO erkende opleiding Haptotherapie afgerond en voldoet aan de aanvullende eis van medische en psychologische basiskennis op HBO niveau. Voor opname in het Register van GZ-Haptotherapeuten gelden verder nog verplichtingen ten aanzien van tuchtrecht, beroepsaansprakelijkheid, praktijkinrichting en verplichte individuele en collectieve nascholing. Gedrags- en ethische regels zijn vastgelegd in de Beroepscode GZ-Haptotherapeut. Verder zijn het domein van de haptotherapie en de beroepscompetenties van de GZ-Haptotherapeut omschreven in respectievelijk de Domeinbeschrijving Haptotherapie en het Beroepscompetentieprofiel GZ-Haptotherapeut.

Klachtenprocedure

Mocht de haptotherapie niet naar tevredenheid zijn verlopen voor je dan is het altijd mogelijk een gesprek met mij aan te vragen. Ik luister serieus naar je verhaal.
Indien dat eveneens niet een bevredigend verloop heeft kunt je een gesprek aanvragen met de vertrouwenspersoon van de beroepsvereniging om te zien of dat je verder helpt. In geval dat dit ook niet de uitkomst brengt die je had verwacht kun je overwegen een klacht indienen bij de vereniging. Wilt je hier meer van weten? Ga dan naar de klachtenprocedure.

.

Veelgestelde vragen

Worden de behandelingen vergoed?

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte in het aanvullende verzekeringspakket. In de polisvoorwaarden wordt aangegeven aan wat het vergoede bedrag per jaar is. Voor een volledig overzicht zie: vergoedingenlijst VVH.

Heb ik een doorverwijzing nodig?

Nee, haptotherapie is direct toegankelijk, zonder verwijzing van een (huis)arts of specialist.

Hoe worden de behandelingen gefactureerd?

Na elke sessie ontvang je een factuur. Je betaald deze via sum-up of een overschrijving. Er is een betalingstermijn 14 dagen om het bedrag te voldoen.
Indien je zorgverzekeraar een vergoedingsregeling heeft in het aanvullende pakket kun je de factuur doorsturen en wordt het deel waar je recht op hebt aan je terugbetaald.

Wanneer rekeningen niet binnen de termijn van 14 dagen zijn voldaan, wordt er vanaf dat moment een herinnerings-procedure in gang gezet. Indien na de herinneringstermijn van 14 dagen de rekening nog niet is voldaan, dan kan een derde partij ingeschakeld worden om de incasso over te nemen. De kosten hiervan zijn voor de cliënt.

Hoe is mijn privacy gewaarborgd?

Alle gegevens en informatie die ik van je krijg zijn strikt vertrouwelijk en worden niet gedeeld. Hoe ik dit geregeld heb kun je lezen in mijn Privacy verklaring.

Hoe is de praktijk bereikbaar?

De praktijk ligt op 500 meter vanaf het centraal station. Er is voldoende parkeergelegenheid voor zowel fiets als auto. Aan de voorzijde van het pand is mijn atelier, de ingang van de praktijk is aan de zijkant van het pand. De praktijk is niet rolstoeltoegankelijk.

Welke maatregelen zijn er tegen verspreiding van COVID-19?

De landelijke richtlijnen worden strikt opgevolgd. Vooraf elke afspraak beantwoord je onderstaande vragen. Is het antwoord op een of meer onderstaande vragen JA,
dan kan de afspraak helaas niet doorgaan.
Neem dan telefonisch contact met me op om het vervolg af te spreken.

  1. Heb je een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn; hoesten; benauwdheid; verhoging of koorts; plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)?
  2. Heb je de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
  3. Heb je huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  4. Is er bij jou of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
Scroll naar boven